Photography David Anthony @davidanthonyphoto
Model Yura Tamirov @yutamir_ @DT Model Management