Photographer: David Deyr @daviddeyr

Model: Anita Taher @ani_taheri and Arezoo Hesari @wiiishii

Stylist: Rojan Hooshyar @rojanh

Hair: Pariya Jamshidim @hair_parya

Makeup: Zahra Yari @_zahrayari_

Special Thanks – Designer:┬áMs.Morovatpour