Photographer: Ivan Kopchenov @ivankopchenov
Female Model: Vladislava Belozerova @vlbelozerova
Stylist: Marina Mikhaylova @mikhaylova_mw
Makeup Artist/Hair Stylist: Anechka Kadomtseva @anechka_snow