Photographer Nikita Denisov @_n_denisov
Model Kalkamanova @liliyakalkamanova @emg_models
Stylist+ Makeup + Hair Masha Yanish @ashkulkins
Retoucher Evgenya Bakina @evgennyas
All clothing vintage