Photographer: Valeriya Shustval @Valeriyashu
Model: Adele Pavlova @Adele.pavlova with @agentmgmt
Make Up: Anna Mikheeva @Ani_mikheeva
Stylists: Elvira Alimbekova @Lvrcotebasque & Anastasiya Ragozina @Woooowxoxoxo