Photographer Elizaveta Medvedeva @lizamedvedeva
Model Homenkov Ivan @homenkovivan
Stylist Vika Martynova @mimikamimka
Makeup Tamara Yavorskaya @tamara_yavorskaya
Set Designer Ulyana Khadarova @anarchy_uk