Photographer: Nadia Usoltseva @nadiausoltseva
Model: Kate Bodnar @katebodnar with @mintmodelsrussia
Stylist: Evgeniya Zhuravlyova @zhuravleva_zhe
Hair: Julia Samoilova @ulsamoilova
Makeup: Anastasia Romanova @batstasy