Photography Kristina Golovanova @golovanova.ph
Model Irina Belysheva @_irina_belysheva_
Styling Kristina Gusarova @gusarova_stylist
Makeup Nastasya Ivashchenko @iva_makeup_
Set Design daricvety_rostov @daricvety_rostov