Photographer Daria Bright @daria.bright
Models Arseniy Vetrov @arseniyvetrov Andrew Shumov @andrew.shumov Irina Pavlova @rina_pavlova_ Maria Titova @masha_poli Liza Birman @liza.birman Lidiya Mironiva @ommanipadmehumlee
Stylist + Accessory Designer Radmila Solntseva @solntseva_rada
Hair + Makeup Elena Budovnits @budovnits
Makeup Assistant Iana Kuznetcova @yasya.aleks
Retoucher Galina Revina @_galrevina_
Assistant Ivan Karushev @teajaku