Photography Curtis Xin Pan @curtispan
Retouch Xian Li @zion.niu
Model Lolita Harlan @lolitaharlan
Makeup Edison Zhang @edisonznyc
Production DU Production @duproductionnyc
Photo assistant Rex Zheng @rex62592
Makeup Assistant Tiffany Chen