Photography Henry Wu @hello.henry

Styling Ronald Gravesande @ronaldg.stylist

Model Vladimir Ivanov @vlad_ivanov7