Photographer Alyona Kosmina
Models Kirill Pavlow + Tian Kochioni Agency Genom
Stylist Julia Yakovleva
Hair + Makeup Nura Zagorodnyaya
Assistant Sonya Narinskaya