Photography Yuxian He @lumino.hyx
Model Huiling Cui
Fashion Design Xiaoyu Zhu @xiaoyu_zhu_
Makeup + Hair Junxi Xie