Photography Curtis Xin Pan @curtispan
Model Qi Sun @sunsunqiqiqi
Photo assistant Rex Zheng