Photography Feng WANG @fengwang.photographer
Makeup Yu Wu @wuyumakeup
Model Min Zhou @minparislifestyle